Laden Evenementen

(Herhaling cursus november 2018)

Het Nederlandse pachtrecht blijft de gemoederen bezighouden. Het Instituut voor Agrarisch Recht organiseert een unieke, intensieve cursus over het pachtrecht. Daarin komen alle aspecten van de pacht diepgaand aan de orde. De cursus is bedoeld voor beginnende adviseurs op dit terrein, die zich in één keer tot specialist kunnen ontwikkelen, maar ook voor meer ervaren adviseurs (advocaten, notarissen, adviseurs van accountantskantoren en banken, makelaars, rentmeesters) die hun kennis van het pachtrecht willen actualiseren en completeren. Het aantal plaatsen wordt beperkt gehouden vanwege de opzet van de cursus. Cursisten ontvangen cursusmateriaal en een certificaat.

 

Enkele reacties:

Een nuttige cursus, die ik iedereen kan aanbevelen die meer van het pachtrecht wil weten.

“Alle gastdocenten zijn deskundig, geïnteresseerd en bevlogen van hun werk”.

 

Docenten

prof. mr. D.W. (Willem) Bruil, mr. ing. S.A. (Siard) Bruinsma, mr. E.H.M. (Els) Harbers, ing. C.F. (Kees) van Helvoirt, mr. B. (Benno) Nijman, ir. R. (Ryan) Nijzink MRICS, dr. J.W.A. (Jeroen) Rheinfeld, mr. A. (André) Verduijn RB, mr. M. (Majella) Vriend

 

Programma (wijzigingen voorbehouden)

Donderdag 7 november 2019

09.30 – 10.00 uur Ontvangst
10.00 – 11.00 uur Inleiding pachtovereenkomst
  Definitie pacht
  Definitie landbouw
11.00 – 12.30 uur Pacht of geen pacht? Grensgevallen zoals maatschap
  Soorten pachtovereenkomsten
  Bedrijfsmatigheid, hoeve of los land, pachtobjecten
12.30 uur Lunch
13.30 – 15.00 uur Pacht en productierechten
15.00 – 17.30 uur Pachtprijzen
17.30 uur Aperitief en diner
19.00 – 20.00 uur Europees pachtrecht: Duitsland, België, Frankrijk
20.00 – 22.00 uur Opzegging en beëindiging van de pachtovereenkomst
22.00 uur Einde

 

Vrijdag 8 november 2019

09.00 – 09.30 uur Pachterfrecht
09.30 – 11.00 uur Bijzondere pachtvormen, geliberaliseerde pacht
11.00 – 12.30 uur Financiële en beheeraspecten, rendementen / contractbeheer
12.30 – 13.00 uur Stand van zaken Evaluatie Pacht
13.00 uur Lunch
14.00 – 16.00 uur Pacht en belastingen
16.00 – 18.00 uur Procederen in pachtzaken
18.00 uur Aperitief en diner
19.30 – 21.00 uur Pacht, onteigening en nadeelcompensatie
21.00 – 22.00 uur Rechten en verplichtingen van pachter en verpachter
22.00 uur Einde

 

Zaterdag 9 november 2019

09.00 – 10.30 uur De goedkeuring van de pachtovereenkomst
  Duur van de overeenkomst
10.30 – 12.30 uur Melioratierecht / voorkeursrecht / veilige verpachter / Pachtoverneming
12.30 uur Lunch/Einde

 

Deelname en kosten

Aan de cursus kunnen maximaal 10 personen deelnemen. In geval van overtekening is de volgorde van aanmelding bepalend voor deelname. De cursuskosten ad. € 2.790,00 (exclusief 21% BTW) zijn, inclusief 2 overnachtingen met ontbijt, 3 lunches, 2 diners en aperitieven, koffie/thee en studiemateriaal.

 

Studiepunten

De Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) heeft 21 PE-punten toegekend.
De Nederlandse Vereniging van Rentmeesters (NVR) heeft 12 studiepunten toegekend.
De Vereniging Agrarische Bedrijfsadviseurs (VAB) heeft 22 PE-punten toegekend.
De Vereniging voor Agrarisch Specialisten in het Notariaat (VASN) heeft 23 PE-punten toegekend.
Het Register Belastingadviseurs (RB) heeft in de categorie niet-fiscaal 19,5 PE-punten toegekend.
De Stichting Opleiding Medewerkers in het notariaat heeft 21 SOMN(BMN) PE-punten toegekend.
Het Nederlands Register Vastgoed Taxateurs heeft 14 PE-punten toegekend, 9 facultatief en 5 activiteiten.

In het kader van de Verordening Permanente Opleiding van de Nederlandse Orde van Advocaten willen wij advocaten er op wijzen dat zij op grond van de Verordening op de vakbekwaamheid en meer in het bijzonder artikel 4 van de Regeling vakbekwaamheid zelf mogen beoordelen of het onderwijs hun vakbekwaamheid ten goede is gekomen, aan de voorwaarden uit de Regeling vakbekwaamheid voldoet en daarmee opleidingspunten kan opleveren.

De cursus is helaas volgeboekt.

Door het invullen van het aanmeldformulier wordt u op een wachtlijst geplaatst.
Door plaatsing op de wachtlijst komt u in aanmerking voor eventuele vrijkomende plaatsen. Bovendien verzekert u zich van deelname aan de cursus Alles over Pacht 2020 (data 2020 worden nog nader bekendgemaakt).

U kunt het ingevulde aanmeldformulier mailen naar info@iar.nl

Tickets

Onderstaand nummer bevat de tickets voor dit evenement in je winkelwagen. Klik op "Koop Tickets" om bestaande deelnemersinformatie aan te passen en de hoeveelheid tickets aan te passen.
Tickets zijn niet meer beschikbaar