In een brief aan de  Eerste (8 juli) en Tweede Kamer (15 juli) informeert minister Staghouwer de Kamerleden over de gevolgen van het mogelijk niet verlengen van de derogatie en hoe die gevolgen zich verhouden tot het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG). De procedure om tot een nieuwe beschikking te komen, is nog niet afgerond. Het proces is gericht op behandeling van een conceptderogatiebeschikking aan Nederland in het geplande Nitraatcomité op 15 september 2022. De lidstaten zullen dan stemmen over een voorstel van de Europese Commissie (hierna: EC) om de conceptderogatiebeschikking aan Nederland te verstrekken. Zodra dit proces is afgerond en de EC een formeel akkoord heeft gegeven op de conceptbeschikking voor de derogatieverlening, zal de beschikking definitief worden vastgesteld door de EC. In aanloop naar het geplande Nitraatcomité op 15 september 2022 zal de EC de conceptbeschikking met de lidstaten delen. Staghouwer verwacht dat hij in de eerste helft van september de Tweede Kamer kan informeren over de inhoud van de conceptderogatiebeschikking.