Een eerste reactie van de minister op de uitspraak van de Raad van State inzake de PAS is te vinden in Kamerstukken II, 2018/19, 32670, nr. 146. Veel is er nog niet te melden, behalve dat ook de minister vindt dat de uitspraak duidelijk