Last onder dwangsom. Klinkerverharding en elektriciteitskabel op perceel met bestemming “Agrarisch”. Binnenplanse afwijking niet mogelijk en verweerder wil niet meewerken aan een buitenplanse afwijking. Verweerder bevoegd. Overtreding is niet legaliseerbaar, geen bijzondere omstandigheden aanwezig en handhaving is niet onevenredig. Het recht om handhavend op te treden is niet verwerkt doordat lang niet is opgetreden tegen het strijdig gebruik van het perceel als tuin. Verweerder behoefd bij de heroverweging op de grondslag van het bezwaar geen rekening te houden met het voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter over het primaire besluit in zijn uitspraak van 21 maart 2018. De voorzieningenrechter wijst het verzoek om voorlopige voorziening af. Rechtbank Oost-Brabant 14-08-2018, ECLI:NL:RBOBR:2018:4045