Omgevingsvergunning verleend voor realiseren van een zonnepark in Hardenberg; aan belangen van omwonenden voldoende tegemoet gekomen; beroep ongegrond en afwijzing verzoek om voorlopige voorziening. Rechtbank Overijssel 22-01-2020, ECLI:NL:RBOVE:2020:237