RVO.nl heeft op 26 november 2018 van de vereniging Producenten Organisatie Varkenshouderij (hierna POV) een aanvraag ontvangen voor het verbindend verklaren van voorschriften op het gebied van onderzoek en innovatie en de financiering daarvan. Het verzoek heeft betrekking op de ‘Onderzoeksagenda varkenshouderij 2017–2020’ en separate onderzoeksvoorstellen F–J, en is er op gericht dat ook ondernemers die niet aan de POV verbonden zijn, tot en met 31 december 2020 verplicht worden mee te betalen aan het onderzoeksprogramma. Dit verzoek is ingewilligd, onder voorwaarden. Stcrt. 2020, nr. 27442.