De minister van LNV heeft een (summiere) reactie gegeven op het eindrapport van het Adviescollege Stikstofproblematiek over de structurele aanpak voor de stikstofproblematiek “Niet alles kan overal”. Kamerstukken I, 2019/20, 35334, nr. S.