Stikstof

De minister van LNV heeft een (summiere) reactie gegeven op het eindrapport van het Adviescollege Stikstofproblematiek over de structurele aanpak voor de stikstofproblematiek “Niet alles kan overal”. Kamerstukken I, 2019/20, 35334, nr. S.

2020-06-22T15:12:29+02:00 22 juni 2020|Nieuwsflits|