Art. 23 lid 3 Meststoffenwet; fosfaatrechtenstelsel; strekt norm ter bescherming van een tussenhandelaar; toerekening naar redelijkheid. De Staat heeft niet alleen jegens de verkopers van de fosfaatrechten maar ook jegens de tussenhandelaar onrechtmatig gehandeld en is uit dien hoofde aansprakelijk is voor de schade die de tussenhandelaar heeft geleden als gevolg van de herziene fosfaatbeschikkingen van de verkopers. Hof Den Haag, 26-09-2023, ECLI:NL:GHDHA:2023:1875.