Opzegging pachtovereenkomst. Geen bewijs dat opzeggingsbrief pachter heeft bereikt. Toewijzing ontbinding pachtovereenkomst ex 7:376 lid 1 sub a BW omdat pachter het gepachte niet meer bedrijfsmatig voor de uitoefening van de landbouw gebruikt. Aanspraak verpachter op fosfaatrechten. Rechtbank Midden-Nederland 25-10-2023, ECLI:NL:RBMNE:2023:5586.