Omgevingsvergunning voor aanleg rioolpersleiding over landgoed Hemmen. Nader onderzoek vereist naar de aanwezige natuurwaarden en stikstofdepositie door de aanleg. Uit programma van eisen valt niet met zekerheid vast te stellen of de werkzaamheden een onevenredige inbreuk vormen op de archeologische waarden op het landgoed. Omgevingsvergunning geschorst. Werkzaamheden kunnen voorlopig niet starten. Rechtbank Gelderland 23-12-2019, ECLI:NL:RBGEL:2019:6051