Aankoop perceel grond met een agrarische bestemming. Koper stelt in de veronderstelling te zijn geweest dat het ging om bouwgrond en wil niet meer meewerken aan de verkoop. Naar aanleiding hiervan stelt de verkoper dat koper de contractuele boete is verschuldigd. De vordering van de verkoper wordt afgewezen omdat de verkoper zich heeft bediend van misleidende en daarmee oneerlijke handelspraktijken zodat koper terecht de koopovereenkomst heeft vernietigd. Feitelijk gaat het om speculatieve grondhandel waarbij op een bestemmingswijziging – en daarmee een waardestijging – van de grond wordt gespeculeerd. Rechtbank Midden-Nederland 25-01-2024, ECLI:NL:RBMNE:2024:149.