Er is een uitspraak van het EU-Hof van Justitie inzake de steun aan terreinbeherende organisaties  (EU Hof, 3 september 2020, zaak C-817/18, ECLI:EU:C:2020:637). De uitspraak van het Gerecht in eerste aanleg wordt bevestigd, het beroep van de TBO’s is niet gegrond. Voor de voorgeschiedenis zie A.D.L. Knook – Wanneer vormt steun voor natuurbeheerders staatssteun?, TvAR 2019/4.