Intrekking omgevingsvergunning voor het herbouwen van een woning en het bouwen van een hooiberg. Verweerder was, vanwege het gedurende meer dan 26 weken niet verrichten van handelingen met gebruikmaking van de vergunning, bevoegd om de omgevingsvergunning in te trekken. Eiser heeft niet aannemelijk gemaakt dat hij op korte termijn alsnog gebruik zal maken van de omgevingsvergunning. Dat eiser, voordat hij weer gaat bouwen, eerst duidelijkheid wil over de toekomst van het landbouwontwikkelingsgebied LOG Graspeel en de nabijgelegen varkenshouderij, is een eigen keuze van eiser, maar rechtvaardigt niet de stelling dat verweerder niet in redelijkheid de bouwvergunning heeft mogen intrekken. Eisers stellingen over de hem gedane toezegging dat hij met behoud van de vergunning mocht wachten met bouwen en over zijn slechtere positie bij een planschadeverzoek als hij geen vergunning heeft, slagen niet. Verweerder heeft in redelijkheid de belangen van eiser niet zwaarder laten wegen dan het belang bij intrekking. Rechtbank Oost-Brabant 27-12-2017, ECLI:NL:RBOBR:2017:6754