Home Contact Links

Actueel

Evaluatie Wilg

  De WILG geëvalueerd De Wet inrichting landelijk gebied (Wilg) heeft in 2007 de Landinrichtingswet opgevolgd. Een nieuwe brede wetge
Lees verder

Pachtevaluatie

Het rapport over de Pachtevaluatie is naar de Tweede Kamer gestuurd (Kamerstukken II, 2013/14, 30448). De huidige pachtregeling moet fundamenteel wor
Lees verder

Mestverwerking

De staatssecretaris is in overleg getreden met IPO en VNG over versnelling van de procedures voor mestverwerking. Daar moet een convenant uitkomen. Oo
Lees verder

Beleidskader Gelderland NBW onderuit

Na Overijssel (ABRS 22 mei 2014, Agr. R. 2013, nr. 5733, met noot D.W. Bruil) is Gelderland aan de beurt (zaaknummer 201307089/2/R2): het aldaar gehan
Lees verder

Agenda

Pacht 2015

woensdagmiddag 7 oktober 2015 woensdagmiddag 14 oktober 2015 woensdagmiddag 21 oktober 2015

Provinciale ruimtelijke ordening - Overijssel

Hattem, 2 juni 2015 aanmelden

VAB studiebijeenkomst 16-06-15

Bedrijfsbeëindiging: BBZ, garantiefonds en advisering hier aanmelden

8-12 september 2015

Het tweejaarlijkse CEDR-congres vindt in september 2015 te Potsdam (Duitsland).

Het IAR

Het Instituut voor Agrarisch Recht, opgericht in 1993, houdt zich bezig met de "bevordering van de beoefening van het agrarisch recht". Het ...
Lees verder

Provinciale ruimtelijke ordening en de landbouw Overijssel

Lees verder

Tijdschrift Agrarisch recht

Het maartnummer 2013 van Agrarisch Recht bevat de preadviezen voor de jaarvergadering van de Vereniging voor Agrarisch Recht over natuurbescherming, v...
Lees verder