Kwalificatie pachtovereenkomst als bedoeld in artikel 7:311 BW. Zorgboerderij levert geen bedrijfsmatige landbouw op. De agrarische activiteiten zijn beperkt en zijn zowel feitelijk als qua gerealiseerde omzet onderschikt aan de zorgverlenende activiteiten. Het telen van gewassen en het houden van vee geschiedt primair ten behoeve van de zorg en niet omwille van daarmee te genereren winst. De gedane investeringen moeten dan ook worden beschouwd als te zijn gericht op de zorgonderneming. Een geslaagd beroep op de cultuurgrondvrijstelling van art. 15.1.q Wbr doet aan dit oordeel niet af. Rechtbank Midden-Nederland 03-08-2022, ECLI:NL:RBMNE:2022:3125.