Waardevaststelling melkveebedrijf met bedrijfswoning. Bruikbaarheid van de Taxatiewijzer. Rechtbank Rotterdam 06-07-2018, ECLI:NL:RBROT:2018:5410

WOZ-waarde van een melkveebedrijf met bedrijfswoning. Is sprake van een onjuiste objectafbakening? Is de door de Rechtbank per 1 januari 2014 vastgestelde WOZ-waarde van € 453.000 te hoog? |Heeft belanghebbende recht op schadevergoeding als bedoeld in artikel 8:88 van de Awb? Het Hof beantwoordt deze vragen ontkennend, maar constateert wel dat de Rechtbank geen beslissing heeft genomen op het door belanghebbende gedane verzoek zijn verletkosten voor het bijwonen van de zittingen bij de Rechtbank te vergoeden. Derhalve is het hoger beroep toch gegrond en kent het Hof een proceskostenvergoeding toe in beroep en hoger beroep. Hof Den Bosch 2604-2018, ECLI:NL:GHSHE:2018:1823