De Wnb-vergunning voor de melkveehouderij aan de [locatie] in [woonplaats] voorziet in een uitbreiding van het bedrijf en een toename van de veestapel. Deze uitbreiding leidt tot een toename van depositie waarvoor bij de Wnb-vergunning ontwikkelingsruimte is toegedeeld. Uit informatie die het college heeft verstrekt volgt dat de depositietoename onder meer plaatsvindt op een aantal hexagonen waarvoor meer dan 60% van de beschikbare ontwikkelingsruimte in segment 2 is uitgegeven. De vergunde situatie is volgens het college nog niet volledig gerealiseerd. Er zijn conform de vergunning 23 dieren aanwezig in de categorie “melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar” en 10 dieren in de categorie “vrouwelijk jongvee tot 2 jaar”. In de categorie “vleeskalveren” zijn 336 dieren aanwezig, terwijl de vergunning op dit punt 760 dieren toestaat. Gelet op het onder 8.4 van de uitspraak van 9 maart 2018, ECLI:NL:RVS:2018:795 overwogene ziet de voorzieningenrechter aanleiding de vergunning te schorsen voor zover die een verdere uitbreiding van de hiervoor beschreven veestapel van 336 dieren in de categorie “vleeskalveren” mogelijk maakt. Het verzoek dient als kennelijk gegrond te worden toegewezen. De voorzieningenrechter ziet aanleiding de hierna te melden voorlopige voorziening te treffen. Rechtbank Gelderland 20-11-2018 ECLI:NL:RBGEL:2018:5043, en andere.