Met ingang van 14 december 2019 is verordening 2017/625 (hierna: OCR) van toepassing. Zij bevat rechtstreeks werkende regels over de wijze waarop lidstaten officiële controles en andere officiële activiteiten uitvoeren op het vlak van onder meer diergezondheid, dierenwelzijn en diervoeders. De OCR vervangt de Europese verordening inzake officiële controles op levensmiddelen en diervoeders, Europese richtlijnen over de uitvoering van veterinaire controles van dieren en dierlijke producten die binnen de Europese Unie worden verhandeld en die binnen de Europese Unie worden gebracht, de richtlijn over controles op verboden stoffen en de verordening over vleeskeuring. Bij een wijzigingsregeling (Stcrt. 2019, nr. 61285) zijn ter uitvoering van de OCR diverse regelingen gewijzigd die zijn gebaseerd op de Gezondheid- en welzijnswet voor dieren en de Wet dieren. Zo wordt de regelgeving over de handel in levende dieren en dierlijke producten aangepast.