Door WUR en CLM is een rapport “Maatregelen om weidegang te bevorderen” opgesteld. In het rapport zijn de volgende zes (stimulerende of verplichtende) maatregelen nader uitgewerkt:

– Gerichte communicatie met en begeleiding van niet-weiders.

– Weiders voordelen bieden.

– Verhoging weidepremie per kg melk.

– Weidegang als voorwaarde bij uitbreiding.

– Weidegang als onderdeel van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid.

– Weidegang generiek wettelijk verplichten door de overheid.

Het kabinet laat het over aan het volgende. (Kamerstukken II, 2016/17, 34313, nr. 18).