Beroep tegen een watervergunning en in het bijzonder tegen een tijdelijke dam met duiker naast het perceel van eiser. Eiser stelt dat wordt afgeweken van artikel 7 van de beleidsregels op grond van de Keur van het Hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden. Het beroep van eiser op de toetsingscriteria in de beleidsregels slaagt niet. Het beroep is ongegrond. Nu het bestreden besluit niet onrechtmatig is, is er geen grond voor het toekennen van schadevergoeding en wordt dit verzoek afgewezen. Rechtbank Midden-Nederland 27-09-2018, ECLI:NL:RBMNE:2018:4690