In Oost-Polen is een uitbraak met het hoogpathogene vogelgriep (HPAI) serotype H5N8 gediagnosticeerd. Dat was de eerste HPAI-uitbraak in de Europese Unie van dit winterseizoen. Inmiddels zijn uitbraken gemeld uit meerdere landen in Midden- en Oost-Europa (Polen, Slowakije, Hongarije, Roemenië, Tsjechië en Oekraïne). De risicobeoordeling van de deskundigen geeft aan dat de Europese HPAI-situatie op dit moment nog niet als dreigend voor Nederland beschouwd hoeft te worden en dat de kans op insleep van vogelgriep op een Nederlands pluimveebedrijf klein is. Een ophokplicht is een ingrijpende preventieve maatregel met consequenties voor dierenwelzijn, die de minister daarom nog niet gerechtvaardigd acht. Mochten de weersvoorspellingen zodanig wijzigen dat de kans op een vorsttrek aanwezig is, zal het advies van de deskundigen worden opgevolgd en het bemonsteren en testen van levende wilde watervogels worden geïntensiveerd. Kamerstukken II, 2019/20, 28807, nr. 223.