De situatie blijft zorgelijk. In veel landen in Europa zijn vogelgriepbesmettingen vastgesteld, bij pluimveelocaties en bij wilde vogels. Vooral in Frankrijk zijn er veel uitbraken gerapporteerd, ruim 1100, veel bij gehouden eenden in het zuidwesten van Frankrijk en in de Loirestreek. In Italië zijn ongeveer 317 bedrijven getroffen. Hongarije, Polen en Duitsland hebben meer dan 100 besmette bedrijven gemeld. Nederland volgt met 53 besmette locaties. Op Europees niveau wordt gewerkt aan het opstellen van een gedelegeerde verordening waarin voorwaarden voor vaccinatie en monitoring worden opgenomen. Deze verordening wordt op korte termijn voor publieke consultatie openbaar gemaakt. (Kamerstukken II, 2021/22, 28807, nr. 259).