De landbouwvisie van LNV is hier te downloaden. De titel van dit inspirerende document: “Landbouw, natuur en voedsel: waardevol en verbonden. Nederland als koploper in de kringlooplandbouw”.