Er is een Beleidsregel van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 25 juni 2020  in verband met het vervoer van dieren bij buitentemperaturen van ten minste 35 graden Celsius (Beleidsregel diertransport bij hoge temperaturen). Stcrt. 2020, nr. 35159.