Onverdeelde gemeenschap waartoe verpachte boerderijen met land behoorden. Vordering tot betaling van de tot datum verdeling en levering verschuldigde pachtsommen. Processueel ondeelbare rechtsverhoudingen? Hof oordeelt (voorshands) dat de vorderingen in eerste aanleg vorderingen betroffen van twee deelgenoten jegens drie andere deelgenoten en een derde. In het andere geval zijn het verdelingsvorderingen. Het hof gelast een comparitie om de complicaties te bespreken. Hof Arnhem-Leeuwarden 13-03-2018, ECLI:NL:GHARL:2018:2442