Inzet van de zaak is in conventie vastlegging als reguliere pachtovereenkomst van goedgekeurde geliberaliseerde pachtovereenkomsten en in reconventie de betaling van achterstallige pacht. Complicatie is dat de vonnissen van de pachtkamer in eerste aanleg mede zijn gewezen door een deskundig lid dat op de datum van het wijzen van de vonnissen was gedefungeerd. Na tussenarrest hebben partijen ermee ingestemd om de vonnissen nietig te laten verklaren zonder terugwijzing naar de pachtkamer in eerste aanleg en de zaak verder bij het hof in volle omvang te behandelen. Het hof heeft de zaak behandeld als een procedure bij prorogatie. In conventie heeft het hof voor recht verklaard dat de geliberaliseerde pachtovereenkomst ter zake de tweede tranche geldt voor de duur van 12 jaren. Het hof heeft de vordering in reconventie ter zake achterstallige pacht en de overige vorderingen toegewezen. Hof Arnhem-Leeuwarden 04-12-2018, ECLI:NL:GHARL:2018:10571