Boetes van de NVWA aan vervoerder omdat dieren zijn vervoerd die niet geschikt waren voor transport. In één zaak is eiseres verweten dat de dieren niet geschikt waren omdat ze ernstige open wonden of een prolaps hadden, maar voor de rechtbank staat onvoldoende vast dat de dieren ernstige en open wonden hadden, dan wel dat dit al voorafgaande aan het transport het geval is geweest. In de andere zaak wordt eiseres verweten dat het dier niet in staat was op eigen kracht en pijnloos te bewegen / lopen; dit staat voor de rechtbank wel voldoende vast. Ook oordeelt de rechtbank dat verweerder het zorgvuldigheidsbeginsel heeft geschonden omdat de transporteur te laat is ingelicht over de bevindingen van de toezichthouder; het besluit wordt vernietigd maar de rechtsgevolgen worden in stand gelaten omdat eiseres wel voldoende mogelijkheden heeft gehad om de bevindingen te betwisten. Rechtbank Rotterdam 14-01-2022, ECLI:NL:RBROT:2022:149.