Bij brief van 19 september jl., door de Tweede Kamer gepubliceerd op 26 september jl., informeert de minister van LNV de Tweede Kamer welke stappen hij de komende tijd nog zal zetten om te zorgen dat de transitie in de landbouw ondanks de demissionaire status van het kabinet zo min mogelijk vertraging oploopt.  Kamerstukken II 2023/24 30252, nr. 128.