Over het rapport van de Algemene Rekenkamer van 20 juni 2019 inzake «Aanpak mestvervuiling veehouderij; Vervolgonderzoek duurzaamheid veehouderij 2019» (Kamerstuk 28 973, nr. 215) hebben Tweede Kamerleden een aantal vragen gesteld; deze zijn beantwoord in Kamerstukken II, 2019/20, 28973, nr. 233.