Titelzuivering

Uitleg notariële akte van toedeling in het kader van een ruilverkaveling. Door de titelzuiverende werking van deze akte is een bestaande erfdienstbaarheid komen te vervallen. Hof Arnhem-Leeuwarden 29-09-2020, ECLI:NL:GHARL:2020:7858

2020-10-05T14:52:44+02:00 5 oktober 2020|Nieuwsflits|