Uitleg notariële akte van toedeling in het kader van een ruilverkaveling. Door de titelzuiverende werking van deze akte is een bestaande erfdienstbaarheid komen te vervallen. Hof Arnhem-Leeuwarden 29-09-2020, ECLI:NL:GHARL:2020:7858