Erfdienstbaarheid van uitweg vanuit een poort in de zijgevel van het pand op het heersend erf via het dienend erf naar de openbare weg gaat teniet door de titelzuiverende werking van een herinrichting. Op ongerechtvaardigde verrijking gebaseerde vordering van eigenaar (voormalig) dienend erf om eigenaar (voormalig) heersend erf te veroordelen om mee te werken aan het opnieuw vestigen van de erfdienstbarheid van uitweg is toewijsbaar. Verjaringsverweer wordt verworpen. Dat het heersend erf inmiddels is opgesplitst in appartementen is niet problematisch. Uitleg van de erfdienstbaarheid aan de hand van de oorspronkelijke akte. Ruimte voor twijfel; op grond van artikel 5:73 lid 1-slot BW heeft de erfdienstbaarheid ook betrekking op het verkeer te voet vanuit en naar een deur naast de poort in de zijgevel van het pand op het heersend erf. Rechtbank Limburg 8-11-2023, ECLI:NL:RBLIM:2023:6642.