Art. 81 lid 1 RO. Pachtrecht. Is sprake van een teeltpachtovereenkomst (art. 70f Pachtwet (oud)) dan wel van reguliere pacht. Dwingendrechtelijk vereiste van registratie. HR 16-10-2020, ECLI:NL:HR:2020:1633