Op 27 juni jl. is het Focusonderzoek op subsidies melkveehouders door de Tweede Kamer gepubliceerd, Kamerstukken II 2023/24, 31478 nr. 8. De Algemene Rekenkamer heeft onderzocht hoe de Europese en nationale subsidies voor de melkveehouderij zijn verdeeld en hoe deze zich richten op natuur, milieu en klimaat. Er gaat jaarlijks zo’n € 0,5 miljard aan EU-subsidies en nationale subsidies naar de veehouderij, waarvan € 0,4 miljard naar de melkveehouderij. De onderzoekers stellen vast dat er vanaf 2023 minder subsidie naar inkomenssteun gaat en meer naar verduurzaming. Ook blijkt uit het onderzoek dat deze ‘verduurzaming van subsidies’ merendeels terecht komt bij melkveehouders die daadwerkelijk beter scoren op indicatoren voor duurzaamheid.