Het eerste advies van het Adviescollege Stikstofproblematiek (Commissie Remkes) getiteld ‘Niet alles kan’ is naar de kamer gestuurd. Zo spoedig mogelijk volgt een kabinetsreactie op dit advies, waarbij de minister hecht aan nauwe samenwerking met de interbestuurlijke partners. (Kamerstukken I, 2019/20, 32670, C)