S.D.P. Kole schrijft in Gst 2023/55 onder de titel ‘De stikstofproblematiek en de eisen van artikel 6, derde lid Hrl: de bouwvrijstelling en de afkap nader beschouwd’ een bijdrage over twee uitspraken van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State waarin is beoordeeld in hoeverre de bouwvrijstelling en de toepassing van rekenafstand van 25 kilometer voor de berekening van stikstofdepositie voldeden aan de eisen van artikel 6, derde lid, Hrl. Uiteindelijk is de Afdeling tot het oordeel gekomen dat de bouwvrijstelling onverbindend is en dat het hanteren van een rekenafstand van 25 kilometer voor het berekenen van de (mogelijke) stikstofdepositie aanvaardbaar is. De besproken uitspraken verschaffen volgens de auteur inzicht over de (on)mogelijkheden om een natuurtoets voor plannen en projecten uit te sluiten en/of de uitvoering generiek in te vullen en zijn daarom relevant voor de rechtspraktijk.