Stalderingseis Verordening ruimte Noord-Brabant. Deze uitspraak is een vervolg op de uitspraak van 16 januari 2018 (ECLI:NL:RBOBR:2018:297). De aanvraag voor een uitbreiding van een veehouderij i Reusel de Mierden is geweigerd vanwege de stalderingseis in de Verordening ruimte Noord-Brabant. Deze eis houdt kort gezegd in dat voor iedere uitbreiding van stalruimte elders een stal moet worden gesloopt of worden herbestemd. De provincie moet dit controleren. op 16 januari 2018 (ECLI:NL:RBOBR:2018:297). De rechtbank heeft zich uitgebreid laten voorlichten door de provincie over de totstandkoming en bedoelingen van de stalderingseis. De rechtbank is van oordeel dat de provincie Noord-Brabant een stalderingseis in de VrNB in redelijkheid heeft kunnen vaststellen. Het gaat de rechtbank daarom te ver om de stalderingseis in de VrNB geheel onverbindend te verklaren. De rechtbank ziet echter wel een aantal gebreken in de totstandkoming en uitwerking van de stalderingseis. Door deze gebreken dreigt deze stalderingseis voor een deel van de veehouders verkeerd uit te pakken. De rechtbank is van oordeel dat het toepassen van de stalderingseis in strijd is met het zorgvuldigheidsbeginsel, het evenredigheidsbeginsel en het rechtszekerheidsbeginsel als: • de aanvraag voor een omgevingsvergunning is ingediend vóór de inwerkingtreding van de VrNB (13 juli 2017) én • deze aanvraag voldoet aan de artikelen 4.10, 6.3 en 7.3 van de VrNB én • het gaat om een veehouderij met een bouwperceel (na uitbreiding) van maximaal 1,5 hectare. In gevallen die aan al deze eisen voldoen, moet de stalderingseis buiten toepassing te worden gelaten, dus ook in het geval van eiseres. De rechtbank heeft ook het herstelbesluit van verweerder beoordeeld dat is genomen na de vorige uitspraak. Het herstel is niet gelukt en verweerder zal opnieuw moeten gaan beslissen op de aanvraag van de veehouder. Rechtbank Oost-Brabant 22-05-2018, ECLI:NL:RBOBR:2018:2436