Het hof van beroep in Gent heeft de zaak rond de verkoop van 72 percelen landbouwgrond in Nederland aan Bijloke bv nietig verklaard. Bijloke bv kocht de gronden van het Gentse OCMW in 2016 voor 17,5 miljoen euro.

Het hof oordeelt dat er sprake is van verboden staatssteun en dat het OCMW van Gent een fout heeft gemaakt. “De fout van het OCMW Gent bestaat erin dat zij aan Bijloke bv op onwettige wijze een voordeel heeft verleend die deze laatste onder normale marktvoorwaarden niet had kunnen verkrijgen. Het is door de beslissing van het OCMW Gent om de gronden in één lot te verkopen (en zich enkel te richten op institutionele investeerders) dat de transactie niet middels een concurrerende inschrijvingsprocedure is verlopen.”

Het hof van beroep vervolgt dat het door deze fout is dat de landbouwers schade hebben geleden. Zij hebben immers geen echte kans gekregen om zich in concurrentie te stellen met de door het OCMW Gent geviseerde doelgroep, waaronder Bijloke bv. Om deze schade te herstellen, vernietigt het hof van beroep de verkoop, zodat OCMW Gent verplicht wordt om de gronden op een andere manier te koop aan te bieden. Door de nietigverklaring van de overeenkomst tussen het OCMW Gent en Bijloke bv worden de partijen immers terug in de toestand geplaatst als zou de overeenkomst nooit zijn gesloten. Hof van beroep Gent 08-11-2022, Uittreksel Arrest vijfde kamer hof van beroep Gent dd-08.11.2022.docx.