De wet is gepubliceerd in Stb. 2019, 517. Een reactie van de minister op de position paper die Stichting Agrifacts op verzoek van de commissie heeft geschreven ten behoeve van de behandeling van de Spoedwet aanpak stikstof is te vinden in Kamerstukken II, 2019/20, 34347, nr. 62.

Het advies van het Adviescollege Stikstofproblematiek over beweiden en bemesten is naar de Tweede Kamer gestuurd. De hoofdlijn van het advies is dat een individueel vergunningentraject voor beweiden en bemesten niet nodig is. De inzet van het kabinet is om beweiden en bemesten niet vergunningsplichtig te maken. Kamerstukken II, 2019/20, 35334, nr. 39.