Er is een nieuwe regeling schoolfruit, – groenten en –melk 2018. (Stcrt. 2018, nr. 28670). Erkende leveranciers verstrekken gratis melk, groenten of fruit aan deelnemende scholen. De leverancier ontvangt vervolgens een vergoeding van de overheid. Uiteraard zijn er allerlei voorwaarden aan verbonden. De EU betaalt ook mee.