Wet dieren; last onder bestuursdwang en kostenbesluit naar aanleiding van feitelijke toepassing van bestuursdwang waarbij de dieren zijn meegevoerd en opgeslagen. De rapporten van de toezichthouders rechtvaardigen de last onder bestuursdwang Uit de opgelegde last onder bestuursdwang moet een overtreder kunnen opmaken met welke gevolgen hij financieel of anderszins rekening moet houden indien hij niet voldoet aan de last. In dit geval lopen de in de last beschreven maatregelen en het feitelijk optreden van verweerder te ver uiteen, dat de effectuering van de last onder bestuursdwang disproportioneel is geweest. De kosten mogen daarom niet ten laste van appellant worden gebracht. CBB 17-10-2017, ECLI:NL:CBB:2017:421