Voor de Gebiedsinrichting ‘Franekeradeel-Harlingen’ is een ontwerp-ruilplan opgesteld. Daartegen zijn bij de rechtbank Noord-Nederland verschillende zaken aangebracht. Zie Rechtbank Noord-Nederland 20-10-2021, ECLI:NL:RBNNE:2021:4396 (niet ontvankelijk). Zie ook: ECLI:NL:RBNNE:2021:4400 (toedeling weggedeelte), ECLI:NL:RBNNE:2021:4397 (toedeling sloot), ECLI:NL:RBNNE:2021:4398 (toetsingskader ruilplan bij landinrichting), Rechtbank Noord-Nederland 03-11-2021, ECLI:NL:RBNNE:2021:4795 (geen inbreng in vrije eigendom geeft geen aanspraak op toedeling in vrije eigendom), ECLI:NL:RBNNE:2021:4794 (toedeling van percelen in losse verhuur; speelruimte Bestuurscommissie; beroep identiek aan zienswijze ongegrond), ECLI:NL:RBNNE:2021:4793 (afspraak over alternatieve toedeling; bezwaar tegen overbedeling eerst in beroep gedaan, wordt toegelaten).