Vordering Stichting Stikstof Claim en maten varkenshouderij over de AERIUS Calculator afgewezen, omdat niet de Staat maar Gedeputeerde Staten deze module gebruikt bij het beoordelen van natuurvergunningsaanvragen. Ook als bedoeld is te vorderen dat de AERIUS Calculator tijdelijk niet wordt gebruikt bij het beoordelen van aanvragen van een natuurvergunning en dat de Staat deze aanpast, wordt de vordering afgewezen. Het gebruik van de AERIUS Calculator is voorgeschreven in een ministeriele regeling. Toewijzing van de aldus begrepen vordering vereist dat artikel 2.1 van die Regeling tijdelijk buiten werking wordt gesteld.
Volgens vaste rechtspraak heeft de rechter in kort geding alleen bij een onmiskenbaar onverbindende regeling de bevoegdheid om die Regeling buiten werking te stellen. In deze procedure kan niet worden vastgesteld dat buiten redelijke twijfel is dat de Regeling onmiskenbaar onverbindend is. Hierover moet in een bodemprocedure worden beslist. Rechtbank Den Haag 21-03-2023, ECLI:NL:RBDHA:2023:3601.