Het besluit tot wijziging van het Rangschikkingsbesluit staat open voor consultatie. De wijziging werkt de aanbevelingen van de evaluatie NSW en de kabinetsreactie daarop uit in een nieuwe regeling. De wijzigingen bevatten zowel aanscherpingen van de huidige regeling als ook verruimingen.