Verzoek om herziening van besluit waarbij een randvoorwaardenkorting van 3% is opgelegd. Vrijspraak politierechter voor dezelfde feiten; uit de aantekening van het mondeling vonnis niet kan worden opgemaakt op grond waarvan de politierechter tot vrijspraak is gekomen. Verweerder mag reeds hierom zijn oorspronkelijke besluit handhaven. CBB 14-07-2020, ECLI:NL:CBB:2020:458.