Civiel kort geding. Vordering tot het verlengen van ontheffingen voor pluimvee- en varkenshouders voor wat betreft de aanschaf van dierrechten. Eiseressen zijn niet-ontvankelijk in hun vordering omdat de pluimvee- en varkenshouders op grond van de Meststoffenwet een nieuwe ontheffing kunnen aanvragen. Tegen een eventuele afwijzing staat bezwaar open en vervolgens beroep bij de bestuursrechter. De belangenorganisaties die als eiser optreden (waaronder LTO), komen op voor de belangen van de pluimvee- en varkenshouders. De niet-ontvankelijkheid geldt dus ook voor hen. De vorderingen strekkende tot (financiële) compensatie dan wel schadevergoeding zijn prematuur, omdat op dit moment niet bekend is of via de bestuursrechtelijke weg nieuwe ontheffingen zullen worden verleend. Rechtbank Den Haag 01-03-2018, ECLI:NL:RBDHA:2018:2336