Overtreding art 40 Zaaizaad- en plantgoedwet 2005. Ongecertificeerde pootaardappelen. NAK heeft de keuring en certificering op het bedrijf van verzoekers met ingang van de partijkeuring 2019 voor in elk geval drie jaar opgeschort. In het primaire besluit heeft verweerder gesteld dat dit concreet betekent dat de veldkeuring 2019 op het bedrijf van verzoekers nog zal worden uitgevoerd, omdat nagenoeg al het pootgoed al is gepoot. De partijkeuring en certificering van de oogst 2019 zal verweerder niet meer uitvoeren op het bedrijf van verzoekers of op enig bedrijf waar zij rechtstreeks of middellijk bij zijn betrokken. Bij de elders uit te voeren partijkeuring en certificering van de oogst 2019 wil verweerder geen contact met verzoekers of andere leden van de maatschap hebben. Hiervoor zullen verzoekers een voor verweerder acceptabele zaakwaarnemer moeten aanstellen. Voorlopige voorziening: geen schorsing. CBB 16-08-2019, ECLI:NL:CBB:2019:356