Het behoort in beginsel tot het normale bedrijfsrisico van een professionele teler dat het bedrijf schade kan lijden door maatregelen ter bestrijding van een plantenziekte, ook als dit niet op voorhand te verwachten valt. Niet kan worden geoordeeld dat de door appellante geleden schade, zoals omschreven en becijferd in het schaderapport, niet tot haar normale bedrijfsrisico behoort. artikel 4 Plantenziektenwet. CBB 21-08-2018, ECLI:NL:CBB:2018:450. Zie ook ECLI:NL:CBB:2018:449, ECLI:NL:CBB:2018:448

Beroep tegen maatregel die is opgelegd in verband met de op het bedrijf van appellante geconstateerde bacterie Ralstonia solanacearum is ongegrond. CBB 21-08-2018, ECLI:NL:CBB:2018:452