Planschade i.v.m. bestemmingsplan voor een nieuw agrarisch bedrijf. StAB. Planvergelijking en reële prognose van geurbelasting biologische veehouderij. Geen planologisch nadeel. Beroep gegrond, rechtsgevolgen vernietigde besluit blijven in stand. Rechtbank Gelderland 03-09-2018, ECLI:NL:RBGEL:2018:3801