Minister Van der Wal (Natuur en Stikstof) informeert de Tweede Kamer per brief (brief van 10 februari 2023, kenmerk DGLGS / 26243049) over de uitwerking van de piekbelastersaanpak, gericht op agrarische en industriële bedrijven. Daarnaast schetst de minister de stand van zaken rondom de legalisering van de PAS-melders en het instellingsbesluit voor de Commissie schadevergoedingen PAS-meldingen. Eenzelfde brief is naar de Eerste Kamer verstuurd. Het kabinet heeft definitief besloten de stikstofaanpak dit jaar te richten op drieduizend piekbelasters, die hun uitstoot met 85 procent moeten verlagen. Het gaat hoofdzakelijk om agrarische bedrijven en ongeveer 35 industriële bedrijven, waaronder afvalverwerkers, energiebedrijven, chemiebedrijven, voedselproducenten en papierfabrieken. Deze piekbelasters krijgen de optie om hun bedrijf te verduurzamen, te verplaatsen of te stoppen, bijvoorbeeld door zich vrijwillig uit te laten kopen. In april moeten de regelingen voor deze bedrijven zijn uitgewerkt en beginnen. Indien piekbelasters niet mee willen werken, wil het kabinet vanaf januari 2024 verplichtende maatregelen gaan opleggen. Hoeveel bedrijven hiermee te maken krijgen, moet duidelijk worden bij een evaluatie in dit najaar.