De regering reageert op de schorsing van enkele NB-wetvergunningen door de Raad van State, met het oog op de programmatische aanpak: “De uitspraak heeft geen negatieve gevolgen voor de verbetering van het milieu. In ieder geval kunnen vergunningen die zorgen voor een afname van de stikstofdepositie, bijvoorbeeld vanwege het gebruik van een schonere stal, gewoon door gaan omdat daar geen ontwikkelingsruimte voor nodig is. Verder gaat de uitvoering van de bron- en herstelmaatregelen die in het kader van het PAS worden genomen onverminderd door.” Kamerstukken II, 2017/18, 32670, nr. 132.